Cenník programu Agris

Ceny sú platné od 1.1.2019
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Nová licencia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AGRIS trvalá licencia programu na evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv 1300,00 1560,00
AGRIS ročná licencia programu na evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv 650,00 780,00

Aktualizácia - verní zákazníci s platnou aktualizáciou

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 195,00 234,00

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 390,00 468,00

Rozšírenie licencie z iného produktu Terra Desktop

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
MODUL dokúpenie licencie programu AGRIS k licencii iného produktu Terra Desktop 460,00 552,00

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 6.58

Aktualizácia

16. júna 2022

Obrazok