AGRIS - evidencia pozemkov a nájmu

Súbor modulov pre evidenciu pozemkov na základe údajov katastra, tvorbu a správu nájomných zmlúv. Vhodné pre poľnohospodárske podniky, farmárov, poľovnícke združenia a pod.

Pole Evidencia pozemkov v súlade s Vyhláškou č. 172/2018 Z.z.

  1. Evidencia parciel v užívaní a vlastníckych vzťahov s prepojením na údaje katastra
  2. Tvorba hraníc užívania pozemkov (hony, lokality).
  3. Import údajov z katastra o užívaných pozemkoch.
  4. Generovanie prenajímateľov pôdy - fyzické osoby, správcovia (SPF).
  5. Identifikácia na LPIS, BPEJ. Voliteľné podmienky ocenenia pozemkov a výpočtu nájmu.
  6. Generovanie nájomných zmlúv s prenajímateľmi - vlastníkmi, správcami.
  7. Zobrazenie lokalít, užívaných pozemkov, náhradných pozemkov a zmlúv v katastrálnej mape.

Kataster - popisné a grafické údaje katastra, import FÚVI, VGI.

Mapy - zobrazenie vektorových a rastrových máp

SnímkaAgris

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok