Agris

EVIDENCIA POZEMKOV A NÁJOMNÝCH ZMLÚV


Využite výhodnú ponuku na získanie najnovšej verzie 5 a aktualizácie programu Agris na evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv pre poľnohospodárske podniky, farmárov a agropodnikateľov.

Zakúpením programu získate:

Aktuálnu verziu programu:

 • Prehľad o vlastníctve a užívaných parcelách v obhospodarovanom území
 • Kompletnú evidenciu nájomných zmlúv vrátane náhradných pozemkov
 • Úplnú evidenciu splátok nájomného a platieb
 • Možnosť platby nájmu poukážkami elektronicky
 • Zobrazenie grafických objektov v katastrálnej mape
 • Vysoký výkon a moderný vzhľad
 • Plne 64 bitovú verziu

Aktualizované verzie v ktorých pripravujeme:

 • Import kultúrnych dielov LPIS a hraníc užívania z GSAA
 • Optimalizáciu správy platieb
 • Import/Export máp z/do GPS ...

Agris

Podporu používateľov AGRIS:

 • prístup na vyhradené webové stránky
 • podpora poštou, e-mailom
 • telefonická podpora
 • vzdialená pomoc zdieľaním obrazovky

Windows

DotNetLogo SQLServer

Ceny licencie:

Trvalá licencia: 1580,- € + DPH
Ročná licencia: 790,- € + DPH
Súčasťou každej licencie je služba aktualizácie a podpory na 12 mesiacov.

Ceny aktualizácie a podpory v ďalších rokoch za 1 licenciu:

Služba:

Aktualizácia - verní zákazníci / majitelia končiacej podpory
  12 mesiacov: 237,- € + DPH
  24 mesiacov: 395,- € + DPH

 

Aktualizácia - majitelia licencií bez platnej podpory
  12 mesiacov: 474,- € + DPH
  24 mesiacov: 790,- € + DPH

Dodanie:

Termín dodávky: Nová licencia je zaslaná zákazníkovi a služba aktualizácie je sprístupnená ihneď po uhradení.
Objednanie: zaslanie objednávky s fakturačnými a dodacími údajmi na agrisZavináčcgs.sk alebo telefonicky na +421 (0)2 43421442


>> viac informácií o programe Agris


CGSlogo

C G S spol. s r. o.

Dunajská 8

811 08 BRATISLAVA

http://www.cgs.sk/

Pracovisko:

Hraničná 24A

821 05 BRATISLAVA

tel: +421(0)2 43421442